FANDOM


đây là Reality Mable của Nandy

Unlimited Blade Works là một ngoại lệ. Nandy không thể nắm giữ nó một cách hoàn chỉnh được (lý do sẽ được nói sau). Nandy dùng Unlimited Blade Works để lưu giữ những món vũ khí mà anh Project ra. Với nó, Nandy chỉ cần project một món vũ khí một lần, những lần sau anh chỉ việc liên kết vào thế giới này để lấy nó ra mà chỉ cần tốn rất ít prana, chính lợi thế này giúp anh rất nhiều trong thục chiến.

Unlimited blade works

Hình ảnh của UBW, phản ảnh tính cách của Nandy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.