FANDOM


Shiraishi Yūki
Hán tự白石 勇姫
Kanaシライシ・ユウキ
Hán ViệtBạch Thạch Dũng Cơ
RomajiShiraishi Yūki
Thông tin cá nhân
Giới
Gia đình thân hữu
Cha
Mẹ
Tổ chức
Nghiệp vụ
Tổ chức
Truyện
Truyện chính[[]] scene
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.