FANDOM


Ogisawa Makoto
Hán tự荻沢 允信
Kanaオギサワ・マコト
Hán ViệtĐịch Trạch Duẫn Tín
RomajiOgisawa Makoto
Thông tin cá nhân
Giới
Gia đình thân hữu
Cha
Mẹ
Tổ chức
Nghiệp vụ
Tổ chức
Truyện
Truyện chính[[]] scene
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.