FANDOM


Lia de Beaumont
Kanaライア・ダーボーモン
RomajiRaia dā Bōmon
Thông tin cá nhân
Giớifemale
Dòng tộc
Màu tócBrown
Màu mắtGreen
Gia đình thân hữu
Cha
Mẹ
Tổ chức
Nghiệp vụ
Tổ chức
Truyện
Truyện chính[[]] scene

Em gái của Nandy, thường được anh trai bảo vệ khá kỹ lưỡng. Đang giữ con dao Seven Night, là một trong 7 báu vật của Farthern Dur. Có gì đó không ổn ở Lia, sẽ đc bật mí dần ở những phần sau.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.