FANDOMKallen Stadtfeld
Kanaカレン・シュタットフェルト
RomajiKaren Shutattoferuto
Thông tin cá nhân
GiớiNữ
Gia đình thân hữu
Cha
Mẹ
Thành viên khácCharles Stadtfeld (hậu duệ)
Len Stadtfeld (hậu duệ)
Tổ chức
Nghiệp vụ
Tổ chức
Truyện
Truyện chính[[]] scene
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.