FANDOM


Jero, hay còn được biết đến với những cái tên Lord Jero, Cherry McLord, Genderbender Maniac, là một thành viên của diễn đàn VnSharing.Net, chủ tịch của hội TFC (viết tắt từ Terrorist Fanclub).

Anh ta đã tạo ra Fake Truth, ban đầu vốn chỉ là một trò chơi viết lách truyện "tự sướng" của TFC, nhưng dần dà nội dung trong truyện đã phát triển đa dạng, làm cho một Fake Truth đơn thuần trở nên hấp dẫn hơn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.