FANDOM


Scene 0.2: The Stupid Morning

Writer: 23456
PR: Jero

<< Previous scene

<Nandy's POV>

Tôi tỉnh dậy, đeo cặp kính vào. Sau đó, tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sửa soạn tóc tai tươm tất.

Xong xuôi, khi về phòng, tôi mở cửa sổ, la lớn: "GOOD MORNING EVERYONE!"

Chợt tầng dưới chung cư có tiếng vọng lên: "Thằng ngu! Im ngay! Bây giờ là 2h sáng!"

Tôi quay lên giường ngủ tiếp, thật là một ngày ngu ngốc.

Next interscene >
Next scene >>