FANDOM


Nước Cộng Hoà Liên Bang Fantasia (ファンタジア 連邦共和国 Fantashia Renpō-Kyōwa-Koku; Federal Republic of Fantasia)

Địa danh được nhắc đếnSửa đổi

Núi BeorSửa đổi

Động Salamander

Biển SeagrimiaSửa đổi

Tiếp giáp phía Đông Bắc của nước Cộng Hoà Fantasia.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.