FANDOM


Nước Cộng Hoà Dân Chủ Don Mariones (ドンマリオンズ民主共和国 Donmarionzu Minshu-Kyōwa-Koku "The Democratic Republic of DonMariones") nằm ở phía Đông bờ biển nước Fantasia.

Thành phố được nhắc đếnSửa đổi

GeotiaSửa đổi

Thành phố Geotia (ジオーティア Jiōtia) là thành phố du lịch lớn của nước cộng hoà Don Mariones. Phần đầu của Fake Truth II, Lanna, AsunaOrder đã ở trọ tại nhà nghỉ Capricorn ở ngoại ô thành phố này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.