FANDOM


Đế Quốc Thần Thánh Syl (シュール神聖帝国 Shūru Shinsei-Teikoku "The Holy Empire of Syl") là đất nước quân chủ chuyên chế do hoàng tộc Dugann nắm quyền hơn 300 năm.

Hoàng tộc DugannSửa đổi

Các thành viên hoàng tộc được nhắc đếnSửa đổi

Johan DugannSửa đổi

Johan Dugann là hoàng đệ của hoàng đế nước Syl, và là cha của Jerry Dugann.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.